An Giang tổng kết Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ và Công an tỉnh

15/01/2021 - 15:01

 - Ngày 15-1, Ban Chỉ đạo Nghị quyết liên tịch số 01/TW tỉnh An Giang (BCĐNQLT 01 tỉnh) tổ chức hội nghị tổng kết 3 năm về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2017 – 2020. Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng thành tích thực hiện nghị quyết.

A A

Khen thưởng các tập thể và cá nhân

Thời gian qua, BCĐNQLT 01 tỉnh đã kịp thời xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn nhằm chỉ đạo, định hướng cho các địa phương triển khai thực hiện chương trình phối hợp. Nhiều mô hình được thành lập mới, duy trì, củng cố hoạt động thường xuyên mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội. Trong đó, đã  tổ chức 345 buổi tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân phòng, chống tội phạm, xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình có gần 45.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ, quần chúng nhân dân và 324 nữ phạm nhân tham dự; phát gần 34.500 thư kêu gọi tố giác tội phạm…

Thông qua các hoạt động của nghị quyết, nhiều gia đình hội viên phụ nữ và đối tượng hoàn lương, đối tượng vi phạm pháp luật được các cấp, các ngành quan tâm, tạo mọi điều kiện giúp họ học nghề, giới thiệu việc làm, cho vay vốn mua bán, chăn nuôi, sản xuất để ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, tái hòa nhập cộng đồng. Công an các địa phương phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở cảm hóa giáo dục hơn 7.000 đối tượng vi phạm pháp luật, qua đó có 1.652 đối tượng tiến bộ…

Tin, ảnh: K.H