An Giang triển khai công tác dân vận năm 2021

19/01/2021 - 14:49

 - Ngày 19-1, Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, ký kết thi đua và chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác dân vận (giai đoạn 2021-2025).

A A

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng yêu cầu tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị về công tác dân vận; thi đua thực hiện “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực, phát huy khối đại đoàn kết và quyền làm chủ của nhân dân, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên công tác dân vận cần phải nhạy bén, bám sát chỉ đạo của trung ương, tỉnh. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở để khơi dậy khát vọng phát triển của cán bộ và nhân dân.

Cùng với đó, tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình nhân dân, trọng tâm là tình hình trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026). Các cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”...

Tin, ảnh: HỮU HUYNH