An Phú tập trung xây dựng nông thôn mới

05/06/2024 - 06:36

 - Qua 3 năm (2021 - 2023) triển khai thực hiện phong trào thi đua “An Phú chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, huyện đã đạt nhiều kết quả phấn khởi...

Toàn huyện tích cực huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng NTM, nổi bật là người dân đồng thuận tham gia nhiều phong trào, đóng góp tiền của, hiến đất làm đường, xây dựng nghĩa trang… trị giá hàng chục tỷ đồng. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, hạ tầng giao thông từng bước hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Phát triển hệ thống thủy lợi, 100% diện tích sản xuất nông nghiệp đảm bảo tưới tiêu chủ động, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị sản xuất và thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp. Hệ thống điện được đầu tư hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, tạo thuận lợi cho ứng dụng kỹ thuật - công nghệ vào sản xuất…  

Cùng với đó, chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường được nâng lên, an ninh trật tự xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, dân chủ cơ sở được phát huy… “Có điện phủ khắp, giúp nông dân áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, như: Sản xuất trong nhà lưới/nhà màng, điều khiển tự động, tưới nhỏ giọt… Buổi tối có điện thắp sáng đường nông thôn, có hệ thống camera an ninh nên đảm bảo an ninh trật tự. Đời sống người dân nông thôn thay đổi đáng kể” - anh Dũng (ngụ xã Phước Hưng) phấn khởi.

Đến nay, huyện An Phú có3 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, gồm: Khánh An, Khánh Bình và Phước Hưng, chiếm tỷ lệ 27,27%; các xã còn lại bình đạt quân 12 - 17 tiêu chí, đạt 72,63%. Về ấp NTM, có 9/23 ấp thuộc xã biên giới khó khăn được công nhận đạt chuẩn “Ấp NTM”, chiếm 39,13%, đạt 100% kế hoạch.

Huyện phát triển 8 sản phẩm nông nghiệp được chứng nhận OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) 3 sao. Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của huyện An Phú là 106,7 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư phát triển gần 90 tỷ đồng, vốn sự nghiệp trên 15 tỷ đồng và Nhân dân đóng góp 1,3 tỷ đồng… 

Xoài keo là một trong 8 sản phẩm nông nghiệp của huyện được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao

Giai đoạn 2024 - 2025, huyện An Phú phấn đấu có thêm 1 xã đạt chuẩn NTM (xã Quốc Thái), 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (xã Khánh Bình) và 5 ấp được công nhận đạt chuẩn “Ấp NTM”. Thu nhập bình quân ở các xã NTM đạt 90 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm bình quân 1,2 - 2%/năm, độ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 90%…

Phó Chánh Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh An Giang Phạm Thái Bình chia sẻ khó khăn của huyện An Phú trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, do xuất phát điểm kinh tế của huyện còn nhiều khó khăn. Qua rà soát, có những chỉ tiêu đạt tốt, còn những tiêu chí đạt thấp.

Trong công tác giảm nghèo, đề nghị huyện có kế hoạch lồng ghép giữa các chương trình mục tiêu để tập trung giải pháp giảm nghèo bền vững, nhất là ở xã Quốc Thái (phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2025) và Khánh Bình (xây dựng NTM nâng cao). Đồng thời, đề nghị các xã tiếp tục duy trì, nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt, phấn đấu thực hiện đạt các tiêu chí, chỉ tiêu còn lại… 

 Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) An Giang Trần Thanh Hiệp cho biết: "Mục tiêu xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh, nên cần sự chung tay của các cấp, ngành, địa phương và sự đồng thuận tham gia của các tầng lớp Nhân dân.

Chia sẻ với khó khăn của huyện An Phú trong triển khai chương trình, với tiềm lực của huyện còn nhiều hạn chế, Sở NN&PTNT An Giang và Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh tiếp tục cùng các sở, ngành sẽ đồng hành, hỗ trợ huyện thực hiện hoàn thành chương trình".

 Phó Giám đốc Sở NN&PTNT An Giang Trần Thanh Hiệp lưu ý, giai đoạn 2024 - 2025, huyện cần tập trung nâng chất đối với 3 xã đạt chuẩn NTM, nhất là các tiêu chí dễ biến động (môi trường, tỷ lệ hộ nghèo, tham gia bảo hiểm y tế, an ninh trật tự…); khẩn trương rà soát, có giải pháp cụ thể đối với các nhóm chỉ tiêu của xã Quốc Thái (phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2025) và xã Khánh Bình (phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao).

Các tiêu chí không cần vốn hoặc cần vốn đầu tư ít nên triển khai trước để sớm hoàn thành. Rà soát công tác triển khai, nâng chất sản phẩm đạt chuẩn OCOP, phát triển mới sản phẩm tiềm năng để góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND huyện An Phú Trang Công Cường yêu cầu các ngành chuyên môn và các xã lưu ý các hạn chế, tồn tại để có giải pháp thực hiện tốt hơn trong giai đoạn tới. UBND huyện rà soát lại kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của huyện để báo cáo Thường trực Huyện ủy chỉ đạo thời gian tới.

Qua rà soát, ở xã Quốc Thái (xây dựng NTM) và Khánh Bình (xây dựng NTM nâng cao) còn nhiều tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt, còn khó khăn. Đề nghị các ngành, địa phương có kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả chương trình ở tất cả các xã, trong đó tập trung xã Quốc Thái và Khánh Bình cho giai đoạn 2024 - 2025…

HỮU HUYNH