Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Định hướng công tác tuyên truyền quý II và tháng 4-2020

06/04/2020 - 06:30

 - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang vừa có văn bản định hướng dư luận xã hội và nội dung tuyên truyền quý II và tháng 4-2020.

A A

Theo đó, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội quý I; công tác thông tin đối ngoại, biển đảo, phân giới cắm mốc.

Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền các ngày lễ, sự kiện diễn ra trong quý II-2020; Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 14 (năm 2019-2020”); Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2020-2021)”.

Tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tuyên truyền công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: sản xuất nông nghiệp; công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả; bảo đảm an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ; cháy rừng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống các loại dịch bệnh ở người, bệnh trên gia súc, gia cầm…

H.C