Báo An Giang: 27 nhà báo được cấp thẻ, kỳ hạn 2021-2025

14/01/2021 - 08:07

 - Đơn vị Báo An Giang vừa nhận được thẻ nhà báo (kỳ hạn 2021-2025) do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng ký.

A A

Theo đó, Báo An Giang có 27 nhà báo đủ tiêu chuẩn, điều kiện cấp đổi thẻ theo quy định. Trong đó, 4 nhà báo giữ chức vụ Tổng Biên tập và Phó Tổng Biên tập; 6 nhà báo giữ chức vụ trưởng phòng; 17 nhà báo là phóng viên đang công tác tại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành các quy định mới về cấp, đổi thẻ nhà báo (kỳ hạn 2021-2025), như: khai hồ sơ trên bản giấy, khai hồ sơ trên hệ thống phần mềm quản lý điện tử. Qua đó, nhằm tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, tra cứu, theo dõi hồ sơ thẻ nhà báo của các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương…

P.T