Bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước, rừng tràm

21/02/2020 - 07:51

 - UBND tỉnh An Giang vừa giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước (theo Nghị định số 66/2019/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15-9-2019 của Chính phủ).

A A

Rừng tràm Trà Sư

An Giang có diện tích đất ngập nước chiếm tỷ lệ cao, với 318.196ha so tổng diện tích toàn tỉnh. Tỉnh có 7 khu hệ sinh thái rừng tràm tập trung ở huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, TP. Châu Đốc (rừng tràm Tỉnh đội, Bưu điện, Bình Minh, Vĩnh Gia, Afiex, Nhơn Hưng, Thị đội); 7 khu hệ sinh thái đất ngập nước tập trung ở huyện An Phú, Phú Tân (búng Bình Thiên lớn, búng Bình Thiên nhỏ, lung Bào Nâu, Phú Hội, rạch cỏ lau, lòng hồ Tân Trung, ngọn Cả Mây) và hệ sinh thái đất ngập nước theo kênh, rạch tự nhiên: ven bờ sông Tiền, sông Hậu và cồn cát.

P.V