Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang hiệp đồng phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập năm 2020

22/01/2020 - 08:32

 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang hiệp đồng phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập năm 2020

A A

Theo kế hoạch phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, năm 2020 đơn vị sẽ tập trung tuyên truyền sâu rộng luật, các chỉ thị, quy định về phòng chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập, bảo vệ tài sản cho nhà nước, nhân dân và các lực lượng vũ trang. Chủ động nắm chắc mọi diễn biến tình hình, dự kiến khả năng tình huống thiên tai, bão lụt, cháy nổ xảy ra. Đồng thời, phân công cụ thể các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị chu đáo lực lượng, phương tiện, trang bị sẵn sàng cơ động tham gia, xử trí kịp thời mọi tình huống xảy ra. Theo phương châm bốn tại chỗ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện để khắc phục sự cố, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân...

HỮU ĐĂNG