Chăm lo đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

29/05/2020 - 04:47

 - Chăm lo đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020 diễn ra từ ngày 1-5 đến 31-5-2020 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế, đời sống của đoàn viên, người lao động, người dân.

A A

Các hoạt động chủ yếu là: tập trung tuyên truyền sâu rộng, các cách làm hay, mô hình tốt về phòng, chống dịch bệnh Covid- 19; ý nghĩa Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động; ý nghĩa ngày Quốc tế lao động; tuyên truyền, phổ biến chương trình ưu đãi, giảm giá cho đoàn viên; các thiết chế văn hóa công đoàn; pháp luật về phòng, chống tội phạm ma túy; pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; thăm hỏi, hỗ trợ, trao quà, trao nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên, người lao động, người đặc biệt khó khăn, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân tham gia tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thiện Phú trao nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở

Công đoàn ngành y tế tặng quà cho đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Trao quà cho công nhân

Tổ chức khám bệnh cho đoàn viên công đoàn, người lao động

Bán hàng giảm giá, ưu đãi cho đoàn viên công đoàn

Đoàn viên công đoàn, người lao động hiến máu tình nguyện

Tuyên truyền, phổ biến Chương trình ưu đãi, giảm giá cho đoàn viên; các thiết chế văn hóa công đoàn…

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm ma túy; pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông

THANH HÙNG