Châu Thành nỗ lực xây dựng nông thôn mới

02/04/2024 - 06:09

 - Xuất phát điểm không thuận lợi trong tiến trình xây dựng nông thôn mới (NTM), nhưng với sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng sự đồng lòng của Nhân dân huyện Châu Thành (tỉnh An Giang), diện mạo nông thôn và đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng chuyển biến tích cực. Hiện nay, huyện nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu trở thành “Huyện NTM” vào năm 2025.

Diện mạo nông thôn khởi sắc

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi sự lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, huyện Châu Thành quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt, họp lệ... Từ đó, giúp người dân hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của bản thân trong xây dựng NTM.

Những năm qua, huyện Châu Thành triển khai thực hiện tốt công tác huy động nguồn lực, khơi dậy tính chủ động, sáng tạo trong Nhân dân, với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, “hoàn thành tiêu chí nào chắc tiêu chí đó”. Trong đó, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, huy động sức dân thực hiện công trình an sinh xã hội, xây dựng cầu, đường nông thôn. Công cuộc xây dựng NTM đã tác động tích cực đến đời sống người dân nông thôn. Các công trình cơ sở hạ tầng, trường học, đường làng, ngõ xóm đã được xây dựng kiên cố, khang trang, sạch đẹp, đời sống người dân cải thiện rõ rệt…

Khánh thành cầu nông thôn

Anh Nguyễn Văn Hải (ngụ xã Vĩnh Thành) chia sẻ: “Bây giờ, điện, đường, trường, trạm, nước sạch được chính quyền quan tâm đầu tư nên việc làm ăn, sinh hoạt của người dân vùng nông thôn thuận tiện hơn trước nhiều. Bà con ai cũng phấn khởi, vui mừng trước sự thay đổi của địa phương. Khi hiểu được những lợi ích mang lại, chúng tôi sẵn sàng chung tay, góp sức cùng chính quyền địa phương tiếp tục xây dựng NTM bằng những việc làm phù hợp điều kiện của mình, chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp”.

Nỗ lực “về đích” năm 2025

Trở thành “Huyện NTM” là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ 2021 - 2025 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Theo đó, huyện tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền và tổ chức đoàn thể, triển khai hiệu quả giải pháp hỗ trợ các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo lộ trình đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, huy động sức dân thực hiện công trình cầu, đường nông thôn; xây dựng đời sống văn hóa; giải quyết việc làm, giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất; đẩy mạnh đầu tư y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng; vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế… nhằm tạo sự chuyển biến mọi mặt ở khu vực nông thôn.

Theo UBND huyện Châu Thành, đến nay, toàn huyện có 8/11 xã được công nhận đạt chuẩn NTM và xã Vĩnh An đang hoàn chỉnh hồ sơ, trình tự thủ tục đề nghị UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2023. Đồng thời, có 4/11 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Hiện, các xã thực hiện tốt việc duy trì, nâng chất tiêu chí theo Quyết định 1260/QĐ-UBND và Quyết định 1261/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Về kết quả thực hiện tiêu chí huyện NTM theo Quyết định 320/QĐ-TTg, ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Châu Thành đánh giá đạt 5/9 tiêu chí, với 29/36 chỉ tiêu, gồm: Thủy lợi, điện, kinh tế, chất lượng môi trường sống, hệ thống chính trị - an ninh trật tự - hành chính công. Các tiêu chí, chỉ tiêu huyện đánh giá đạt tiếp tục được nâng chất.

Đối với các tiêu chí chưa đạt, gồm: Quy hoạch, giao thông, y tế - văn hóa - giáo dục và môi trường, huyện chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp thực hiện cụ thể, phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành 100% tiêu chí và hoàn thiện hồ sơ gửi Hội đồng Trung ương khảo sát, thẩm định.

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Lê Kỳ Quang nhấn mạnh: "Để đạt mục tiêu trở thành huyện NTM vào năm 2025, Châu Thành tiếp tục nâng cao vai trò của hệ thống chính trị trong xây dựng NTM, quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt. Đối với các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao tiếp tục tăng cường duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu, không chủ quan, thỏa mãn với những kết quả đã được, phấn đấu lên xã NTM nâng cao và kiểu mẫu trong tương lai. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và người dân trong xây dựng NTM…

Huyện chủ động phối hợp các sở, ban, ngành tháo gỡ khó khăn, đề ra các giải pháp, lộ trình thực hiện cụ thể. Ngoài ra, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động sức dân thực hiện các công trình giao thông nông thôn; xây dựng đời sống văn hóa; giải quyết việc làm, giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất; đẩy mạnh đầu tư y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng; vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Đặc biệt, tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng mở rộng quy mô tập trung, công nghệ cao, sản xuất theo chuỗi giá trị. Phát triển đồng bộ nông nghiệp, nông thôn từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Năm 2024, huyện Châu Thành phấn đấu có thêm 2 xã còn lại đạt chuẩn “Xã NTM”, gồm: Tân Phú và Vĩnh Lợi; xã An Hòa đạt chuẩn “Xã NTM nâng cao”. Riêng, thị trấn An Châu và Vĩnh Bình đạt chuẩn đô thị văn minh.

 

TRUNG HIẾU