Chính phủ Việt Nam đứng đầu danh sách được tin tưởng cao trong xử lý COVID-19

23/05/2020 - 19:26

Khảo sát của tổ chức nghiên cứu quốc tế YouGov (Anh) cho thấy 97% người Việt Nam được hỏi tin tưởng Chính phủ của mình xử lý tốt vấn đề dịch bệnh COVID-19.

A A

Theo TTXVN