Chợ Mới đầu tư chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

02/12/2020 - 08:16

Trong phát triển và hội nhập, huyện Chợ Mới đã thực hiện nhiều giải pháp đột phá thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp (NN) gắn với ứng dụng công nghệ. Từ năm 2015 đến nay, Chợ Mới đã chuyển dịch đất lúa kém hiệu quả và vườn tạp sang trồng rau màu, cây ăn trái hơn 4.820ha, hình thành vùng chuyên canh cây ăn trái ở 3 xã: Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân trên 4.100ha xoài và vùng chuyên canh rau, màu ở xã Kiến An 750ha. Kỹ thuật sản xuất (SX) của nông dân ngày càng cải thiện, năng suất, chất lượng cây trồng không ngừng nâng cao, góp phần tăng thu nhập cho nông dân.

A A

Chợ Mới đã thực hiện nhiều giải pháp đột phá thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp gắn với ứng dụng công nghệ cao

Chợ Mới được đầu tư hoàn thành Dự án kiểm soát lũ Nam Vàm Nao kinh phí hơn 1.209 tỷ đồng, Trạm bơm mẫu Mương Ông Cha kinh phí 38,1 tỷ đồng; hệ thống tưới công nghệ cao 4 xã kinh phí trên 40 tỷ đồng… để xây dựng các công trình phục vụ SX và dân sinh. Đồng thời, hỗ trợ nông dân thực hiện 46 mô hình phát triển SX gắn với ứng dụng công nghệ cao. Đã có 704ha xoài được công nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, 3ha thanh long được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và đăng ký nhãn hiệu An Giang. Hiệu quả từ SX theo chuẩn VietGAP thể hiện rõ ở việc đã có trên 97 tấn xoài xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, Úc, Mỹ. Hỗ trợ Hợp tác xã SX - kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Chợ Mới đầu tư công nghệ SX nước ép xoài. Về SX rau, màu đã có 80,6ha được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, 0,6ha có chứng nhận nhãn hiệu An Giang, góp phần đẩy mạnh SX NN ứng dụng công nghệ cao theo Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy. Từ đó, năm 2019 giá trị SX đất NN đạt 320,56 triệu đồng/ha, tăng 57,02 triệu đồng/ha so năm 2015, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện 70,56 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 52,4 triệu đồng/người/năm, tăng 20,1 triệu đồng/người/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện là 3,24 triệu đồng người/năm.

Theo Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Ngô Hoàng Hiếu, Chợ Mới đặt mục tiêu phát triển NN gắn với xây dựng nông thôn mới, phù hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2020-2025; chuyển dịch cơ cấu kinh tế NN - nông thôn theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa kết hợp mở rộng quy mô SX hàng hóa các nông sản chủ lực, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Để thực hiện đạt mục tiêu, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Chợ Mới yêu cầu tiếp tục vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng giảm đất lúa kém hiệu quả, đất vườn tạp sang đất trồng rau, màu và cây ăn trái. Diện tích canh tác lúa 10.500ha chiếm 42,35% diện tích đất SX NN; diện tích canh tác rau màu 4.280ha, chiếm 17,27%; diện tích trồng cây ăn trái 10.011ha, chiếm 40,38% diện tích đất SX NN. Phát triển các sản phẩm NN chủ lực như: lúa chất lượng cao, rau màu, cây ăn trái. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào các khâu SX để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm làm gia tăng giá trị sản phẩm. Phấn đấu đến cuối năm 2025 vận động nông dân SX NN theo tiêu chuẩn VietGAP đạt 2.000ha.

Huyện tiếp tục rà soát quy hoạch, điều chỉnh lại cơ cấu SX. Bám sát các nghị quyết, định hướng quy hoạch để phát triển NN hiệu quả. Lựa chọn, xác định những cây trồng, vật nuôi có lợi thế, có thị trường để hình thành các vùng SX chuyên canh quy mô phù hợp thông qua việc khai thác, phát huy hiệu quả dự án kiểm soát lũ Nam Vàm Nao giai đoạn 1 gắn với quy hoạch vùng chuyên canh. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về tính tất yếu trong việc ứng dụng khoa học - công nghệ để chuyển dịch cơ cấu NN theo phương châm “Chuyển mục tiêu số lượng sang nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của từng sản phẩm”, vận động thay đổi thói quen canh tác của người nông dân để SX theo chuỗi, theo đúng tiêu chuẩn, chất lượng. Đây được xem là yếu tố tiên quyết để nông sản khu vực nông thôn phát triển theo hướng hàng hóa. Từ mô hình Hội quán, Hội Nông dân các cấp làm nòng cốt trong tuyên truyền vận động để nông dân tự nguyện tham gia các mô hình kinh tế hợp tác, tiếp cận mô hình liên kết “4 nhà”. Tạo điều kiện để nhân dân tiếp cận các chính sách khuyến khích đầu tư ứng dụng công nghệ.

Xác định khoa học - công nghệ là khâu then chốt để tạo đột phá trong thực hiện cơ cấu lại ngành NN, huyện Chợ Mới sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến trong SX, đáp ứng tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Thường xuyên thông tin về thị trường, giá cả, các mô hình SX - kinh doanh có hiệu quả, quảng bá giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, kêu gọi các doanh nghiệp ký kết hợp đồng tiêu thụ để mở rộng thị trường.

HẠNH CHÂU