Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu khẩn trương cập nhật các thủ tục hành chính hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19

09/12/2021 - 14:31

 - Chiều 8-12, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã ký Công văn 1394/UBND-TH về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tình hình thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

A A

Hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Chợ Mới

Để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, UBND tỉnh An Giang yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội khẩn trương xây dựng và trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, cập nhật các quy định thủ tục hành chính hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 tại Quyết định 33/2021/QĐ-TTg để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

UBND huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh việc chứng thực và sử dụng bản sao điện tử từ bản chính; chấn chỉnh kịp thời, kiên quyết không để xảy ra tình trạng yêu cầu nộp bổ sung hồ sơ giấy đối với hồ sơ trực tuyến đã được gửi và ký số của người sử dụng lao động, của cơ quan Bảo hiểm xã hội. Xử lý kịp thời và công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; chấn chỉnh và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có các hành vi chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, tự yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định pháp luật gây khó khăn, phiền hà trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.

Sở Thông tin và Truyền thông giúp UBND tỉnh phối hợp Văn phòng Chính phủ thực hiện tích hợp, chia sẻ, đồng bộ các thông tin, dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia với Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin “một cửa điện tử” của tỉnh.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU