Chuẩn bị đối thoại doanh nghiệp

18/07/2019 - 07:44

 - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp (DN) 6 tháng đầu năm 2019.

A A

Hội nghị dự kiến diễn ra từ ngày 25 đến 31-7 với số lượng từ 150 - 200 đại biểu. Hội nghị do Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cùng sự tham dự của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQVN tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội, thủ trưởng các sở, ngành, địa phương, Chủ tịch Hiệp hội DN, Hội Doanh nhân trẻ, Hội Nữ doanh nhân, lãnh đạo các DN, nhà đầu tư, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang đầu tư sản xuất - kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị sẽ tập trung đối thoại, lắng nghe đề xuất, kiến nghị của DN; giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc của DN. Thông qua hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục trả lời, giải quyết các vấn đề DN nêu ra, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền hoặc tổng hợp để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời bằng văn bản cho DN.

NGÔ CHUẨN