Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang: 6 tháng doanh thu 800 tỷ đồng, nộp ngân sách 85 tỷ đồng

23/07/2019 - 07:29

 - Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

A A

Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang Phan Văn Nhàn trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục (2017-2018); Tổng Giám đốc công ty thưởng đột xuất 10 triệu đồng cho xí nghiệp cầu đường.

6 tháng đầu năm 2019, dù còn nhiều khó khăn, nhưng hoạt động sản xuất-kinh doanh của công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, đảm bảo việc làm ổn định, thu nhập cho người lao động và làm tốt công tác an sinh xã hội. Doanh thu 800 tỷ đồng (đạt 53% so kế hoạch, tăng 103% so cùng kỳ), lợi nhuận 85 tỷ đồng (đạt 67% kế hoạch, 100% so cùng kỳ), nộp ngân sách 85 tỷ đồng (đạt 74% kế hoạch, tăng 112% so cùng kỳ), lương bình quân đạt 9,8 triệu đồng/người/tháng.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU