Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang:Hội nghị người lao động năm 2020

21/01/2020 - 03:53

 - Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang vừa tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020 và tổng kết hoạt động kinh doanh, công tác Đảng, đoàn thể năm 2019.

A A

Năm 2020, tập thể Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, tập thể đoàn kết, quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2020 như: doanh thu tiêu thụ đạt 4.628 tỷ đồng; lợi nhuận 465,7 tỷ đồng; nộp ngân sách 1.540 tỷ đồng; duy trì và tham gia tốt công tác an sinh xã hội, mức tham gia tối thiểu 20 tỷ đồng; tiếp tục thực hiện công tác xã hội ngoài tỉnh theo nguyên tắc đối ứng với các công ty xổ số trong khu vực…

THANH HÙNG