COVID-19 đe dọa mục tiêu công nghiệp hóa của thế giới

10/08/2020 - 18:06

COVID-19 đã giáng một đòn mạnh vào ngành chế biến, chế tạo, đe dọa tới mục tiêu công nghiệp hóa toàn diện và bền vững vào năm 2030 của thế giới.

A A

Theo TTXVN/Vietnam+