Cục Hải quan An Giang: Thu ngân sách nhà nước đạt 101% chỉ tiêu

12/11/2019 - 08:21

 - Theo Cục Hải quan An Giang, 10 tháng của năm 2019, đơn vị đã thu ngân sách nhà nước đạt 101% chỉ tiêu giao (trên 461 tỷ đồng).

A A

Để đạt được kết quả trên, đơn vị đã có nhiều giải pháp quyết liệt, tập trung thực hiện nhiệm vụ cải cách, hiện đại hóa thủ tục hải quan, tạo thuận lợi, nuôi dưỡng nguồn thu. Đồng thời, tổ chức hội nghị tuyên truyền về các văn bản, quy định mới của ngành, tập huấn về thuế, hội nghị đối thoại doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ, giải đáp những khó khăn, vướng mắc, tạo niềm tin trong cộng đồng doanh nghiệp hoạt động xuất, nhập khẩu.

Những tháng cuối năm, Cục Hải quan An Giang tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ thu nộp ngân sách nhà nước quý IV-2019, phấn đấu thu ngân sách đạt 500 tỷ đồng theo chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao bổ sung vào ngày 14-10-2019.

THU THẢO