Cụm thi đua số 2 triển khai nhiệm vụ năm 2021

11/03/2021 - 19:50

 - Ngày 11-3 tại UBND huyện An Phú đã diễn ra hội nghị tổng kết thực hiện phong trào thi đua Cụm thi đua số 2 tỉnh An Giang năm 2020 và triển khai công tác năm 2021.

A A

Cụm thi đua số 2 của tỉnh An Giang gồm 6 huyện: An Phú, Châu Thành, Chợ Mới, Phú Tân, Châu Phú và Tri Tôn. Qua đánh giá kết quả triển khai các nội dung thi đua năm 2020, cụm đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho huyện An Phú, tặng bằng khen UBND tỉnh cho huyện Châu Thành…

Năm 2021, Cụm thi đua số 2 tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng việc học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng. Từ đó, biến nhận thức thành hành động cụ thể, tạo động lực mạnh mẽ trong các phong trào thi đua yêu nước.

Tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế vượt chỉ tiêu đề ra. Xây dựng nông thôn mới, giúp người dân ổn định mức sống, từng bước nâng cao đời sống người dân nông thôn. Thực hiện giảm nghèo nhanh, bền vững; đầu tư xây dựng hạ tầng, huy động tốt các nguồn lực để phát triển.

Tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Nâng cao chất lượng hoạt động thi đua - khen thưởng từ huyện đến cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ nhân dân ngày tốt hơn. Nâng cao hiệu lực của bộ máy quản lý nhà nước; xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể trong sạch vững mạnh.

Giữ vững ổn định chính trị xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề phát triển kinh tế, xã hội đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2021 theo nghị quyết của tỉnh và các huyện trong Cụm thi đua số 2.

Chủ tịch UBND huyện An Phú Trần Hòa Hợp chúc mừng huyện Châu Thành làm Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 - năm 2021

HỮU HUYNH