Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Châu Đốc

25/07/2019 - 08:09

 - Hội Liên hiệp Thanh niên TP. Châu Đốc vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2019-2024) với sự tham dự của 120 đại biểu đại diện cho gần 5.480 hội viên trên địa bàn thành phố. Đại hội đã hiệp thương bầu 31 anh, chị vào Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên TP. Châu Đốc khóa VIII, anh Huỳnh Duy Thanh được bầu giữ chức danh Chủ tịch.

A A

Với khẩu hiệu “Thanh niên Châu Đốc đoàn kết, sáng tạo, lập thân, khởi nghiệp xây dựng thành phố du lịch, văn minh hiện đại”, đại hội đã thống nhất thực hiện các chỉ tiêu: tư vấn, hướng nghiệp cho 7.500 thanh niên, học sinh, giới thiệu việc làm cho 5.000 lượt thanh niên; 100% cơ sở hội thực hiện xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới; phát triển mới 7.000 hội viên; nhận đỡ đầu cho 10-15 học sinh vượt khó học giỏi; vận động 1.000 hội viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện…

THANH TIẾN