Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TX. Tân Châu

26/04/2019 - 07:37

 - TX. Tân Châu đã tiến hành Đại hội đại biểu UBMTTQVN lần thứ VI (nhiệm kỳ 2019 - 2024), chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, hợp tác, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới vì sự phát triển bền vững của TX. Tân Châu”.

A A

Đại hội đã hiệp thương giới thiệu 59 đại biểu tham gia UBMTTQVN TX.Tân Châu (nhiệm kỳ 2019 - 2024), giới thiệu 17 đại biểu dự đại hội cấp trên. Ông Trương Hồng Sơn tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBMTTQVN TX.Tân Châu (nhiệm kỳ 2019 - 2024). Dịp này, UBMTTQVN TX. Tân Châu đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì. Nhiều cá nhân được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”, bằng khen của UBMTTQVN tỉnh và thị xã. Đại hội đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQVN TX. Tân Châu lần thứ VI (nhiệm kỳ 2019 - 2024).

MINH HIỂN