Đại hội Phân hội Mỹ thuật tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2019- 2024

07/12/2019 - 16:30

 - Sáng 7-12, Phân hội Mỹ thuật tỉnh An Giang tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2024.

A A

Đại biểu tham dự Đại hội Phân hội Mỹ thuật tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2019- 2024

Bầu Ban Chấp hành Phân hội Mỹ Thuật tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2019- 2024

Ra mắt Ban Chấp hành Phân hội Mỹ Thuật tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2019- 2024

Ra mắt Hội đồng Nghệ thuật Phân hội Mỹ Thuật tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2019- 2024

Khen thưởng các hội viên có nhiều đóng góp Phân hội Mỹ Thuật tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2015- 2019

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019- 2024, gồm 5 thành viên, họa sĩ Hình Tiến Thịnh được bầu giữ chức Phân hội trưởng Phân hội Mỹ thuật tỉnh An Giang.

Ngoài ra, Đại hội còn bầu Hội đồng Nghệ thuật Phân hội Mỹ thuật tỉnh An Giang, gồm 5 thành viên, do họa sỹ Bùi Quang Vinh giữ chức chủ tịch. 

Đến cuối nhiệm kỳ 2015- 2019, Phân hội Mỹ thuật An Giang có 50 hội viên (có 8 hội viên Trung ương), bằng sự nhiệt tình và nỗ lực trong sáng tạo của các hội viên, hoạt động mỹ thuật của tỉnh đã từng bước định hình và tiến dần đến tính chuyên nghiệp, đáp ứng được yêu cầu phục vụ đời sống tinh thần của người dân.

Phân hội Mỹ thuật An Giang đã tổ chức được nhiều chuyến thực tế, cử hội viên tham gia sáng tác trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, tổ chức trại sáng tác bán tập trung dành cho các hội viên trong phân hội, qua đó tuyển chọn được 29 tác phẩm tham dự triển lãm mỹ thuật khu vực ĐBSCL; phối hợp với nhiều CLB Mỹ thuật trong tỉnh phát động nhiều đợt sáng tác và triển lãm chào mừng các ngày lễ lớn... 

Trong nhiệm kỳ, đã có nhiều họa sĩ đạt các giải thưởng: Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam khu vực VIII ĐBSCL; Giải thưởng khu vực ĐBSCL và Giải thưởng Mỹ thuật tỉnh An Giang.

Tin, ảnh: THANH HÙNG