Đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra nghiêm túc, an toàn, chất lượng, trung thực

01/07/2020 - 18:04

 - Chiều 1-7, UBND tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Cuộc họp do Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Lê Văn Phước chủ trì.

A A

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ do UBND tỉnh chủ trì, trong đó Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các sở, ngành liên quan thực hiện. Cán bộ coi thi, chấm thi do cán bộ, giáo viên địa phương tham gia; thành phần đại học không tham gia coi thi, chấm thi, mà sẽ tham gia thanh tra thi. Kỳ thi sẽ tăng cường công tác thanh tra thi, trong đó có sự tham gia của Thanh tra tỉnh. Đồng thời, trong Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh còn có lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia.

Theo đó, kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 9 và 10-8-2020; thí sinh đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp chỉ được đăng ký 1 trong 2 bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội (trước đây thí sinh có thể đăng ký cả 2 bài thi tổng hợp)...

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, đến nay, toàn tỉnh có 15.300 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, học sinh THPT là 14.229; học sinh giáo dục thường xuyên là 800; thí sinh tự do là 271.

Tỉnh tổ chức 39 điểm thi, với dự kiến 670 phòng thi, trong đó thí sinh hệ giáo dục thường xuyên và thí sinh tự do thi chung với học sinh phổ thông tại 8 điểm thi, các điểm này đảm bảo ít nhất 60% thí sinh THPT đang học lớp 12 theo đúng quy chế thi. Theo kế hoạch, từ ngày 8 đến 11-8 tổ chức coi thi; từ ngày 13 đến 26-8 tổ chức chấm thi; ngày 27-8 công bố kết quả thi và từ ngày 8-9 đến trước 20-9 tổ chức phúc khảo.

MỸ HẠNH