Đẩy mạnh cải cách hành chính

20/02/2020 - 06:56

 - UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch số 88 về cải cách hành chính (CCHC) của Văn phòng UBND tỉnh năm 2020.

A A

Theo kế hoạch, việc thực hiện CCHC được thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực: thủ tục hành chính (TTHC), tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.

Phấn đấu 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đúng hạn; 100% công chức, viên chức có máy vi tính để giải quyết công việc và thường xuyên sử dụng thư điện tử để trao đổi công việc; 90% văn bản phát hành thực hiện áp dụng chữ ký số…

 Công tác CCHC thực hiện thường xuyên, liên tục với tinh thần trách nhiệm cao, quyết liệt, năng động, sáng tạo, không ngừng đổi mới; thường xuyên rà soát, cập nhật bộ TTHC theo quy định; thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở, văn hóa công vụ, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

P.V