Đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác

17/07/2019 - 07:28

 - Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 3 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động, sáng tạo tổ chức học tập và làm theo Bác với nhiều cách làm hay, đạt nhiều kết quả thiết thực.

A A

Học tập Bác thường xuyên

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian qua, việc tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề toàn khóa và các năm 2017, 2018, 2019 được các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc, truyền đạt những nội dung cơ bản của chuyên đề. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã lựa chọn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị tại chi bộ, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị bằng nhiều hình thức. Đồng thời, các cấp ủy Đảng chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung và xây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp với nhiệm vụ, quy chế hoạt động và tình hình thực tế với những nội dung thiết thực, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo. Từ đó, đa số cán bộ, đảng viên có ý thức tham gia học tập, nghiên cứu, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm đối với việc học tập và làm theo Bác. Thông qua việc học Bác, mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, khắc phục những hạn chế, yếu kém; nâng cao ý thức trách nhiệm, giải quyết có hiệu quả những vấn đề tồn tại lâu năm; rèn luyện, xây dựng phong cách làm việc, thái độ ứng xử, lối sống, mang lại hiệu quả tích cực.

Nhằm nhân rộng các gương điển hình, những việc tốt để khích lệ và cổ vũ sự nêu gương của cán bộ, đảng viên và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong học tập và làm theo Bác, đồng thời tạo sự lan tỏa sâu rộng các mô hình, cách làm hay, điển hình tiêu biểu, tỉnh đã tổ chức Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giai đoạn 2016-2017 và 2018-2019, cuộc thi đã thu hút gần 3.000 tác phẩm ở các thể loại (bài phản ánh, phóng sự truyền hình, phát thanh, ký văn học, ca cổ, ca khúc) đi sâu phản ánh những gương điển hình tiên tiến và nêu bật được những kinh nghiệm, cách làm hay của những địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Tích cực làm theo Bác

Để phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của đảng viên, tăng hiệu quả trong việc làm theo Bác, chi bộ, chi ủy luôn động viên, nhắc nhở mỗi đảng viên chủ động, tự giác tìm tòi, nghiên cứu liên hệ từng nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ chuyên môn của cá nhân để xây dựng kế hoạch phấn đấu của tập thể và cá nhân thiết thực, hiệu quả. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Việc làm theo Bác về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, giảm nghèo, xây dựng văn hóa, con người, đấu tranh ngăn chặn sự xuống cấp một số mặt đạo đức xã hội... đã lan tỏa sâu rộng trên khắp địa bàn tỉnh với rất nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả. Điển hình, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội với các mô hình: chia sẻ cảnh đời bất hạnh; mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo; tổ chức cất nhà từ thiện... Liên đoàn Lao động tỉnh với các mô hình: nụ cười và lời chào công sở; hội thi kể chuyện về Bác, gương người tốt, việc tốt... Đảng bộ TP. Châu Đốc tổ chức đối thoại giữa Đảng, chính quyền với nhân dân xã, phường; Đảng bộ huyện Châu Thành tổ chức diễn đàn “Lắng nghe dân nói”... thông qua mô hình giúp lãnh đạo cấp ủy, chính quyền trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến góp ý của nhân dân, kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong đời sống; giúp cán bộ và nhân dân ngày càng gần gũi hơn.

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân, phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, nền nếp, một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ đột phá và lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm. Đặc biệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 gắn chặt với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Quy định số 101 của Ban Bí thư, Quy định số 55, Quy định số 08 của Bộ Chính trị về nêu gương và Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc giữ gìn, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị đã đề ra…

THU THẢO