Giữa tháng 10-2019: Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III-2019

11/06/2019 - 07:37

 - Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh vừa tổ chức họp các thành viên để triển khai công tác tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III-2019. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng đã đến dự.

A A

Dự kiến từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 7-2019, diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số ở các huyện: Tịnh Biên (đại hội điểm), An Phú, Tri Tôn, Châu Thành, Thoại Sơn, TP. Châu Đốc và TX. Tân Châu; giữa tháng 10-2019 tổ chức đại hội cấp tỉnh. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III-2019 có chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, tập trung đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng nhấn mạnh, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Thông qua đại hội để điểm lại sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và những đóng góp quan trọng của các dân tộc thiểu số trong quá trình phát triển của tỉnh. Sau đại hội, sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần đại đoàn kết của các dân tộc, sự đồng thuận của các đồng bào dân tộc thiểu số trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đề nghị các địa phương tổ chức đại hội trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân; đạt mục đích, ý nghĩa, góp phần tổ chức đại hội thành công tốt đẹp.

HẠNH CHÂU