Hạn chế kích thích xoài cho ra hoa trái vụ

29/07/2021 - 07:14

Đó là khuyến cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang đối với các hộ nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh.

A A

Theo đánh giá của đơn vị, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên việc tiêu thụ các mặt hàng nông sản sẽ gặp khó khăn, đặc biệt là trái xoài do sản lượng nhiều. Do vậy, khuyến cáo nông dân hạn chế kích thích xoài cho ra hoa trái vụ từ nay đến cuối năm 2021. Đặc biệt, đối với cây xoài già, nhiều năm tuổi, khuyến cáo không nên kích ra hoa trái vụ mà nên cắt cành, tỉa nhánh chăm sóc để năm sau cho trái.

Ngành nông nghiệp sẽ tổ chức tập huấn cho nhà vườn, hợp tác xã, tổ hợp tác về quản lý sâu, bệnh hại trên cây ăn trái, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và vệ sinh vườn, thu gom bao bì, hướng dẫn ghi chép sổ tay nhật ký canh tác... tại các vùng trồng có gắn kết với doanh nghiệp; hình thành vùng sản xuất hàng hóa lớn mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đồng thời, hướng dẫn nông dân cắt cành, tạo tán, sử dụng các biện pháp kỹ thuật quản lý cây trồng mùa mưa bão, nhằm hạn chế rụng trái, đổ ngã; tăng cường các biện pháp kỹ thuật đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất cây ăn trái, phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.

NGÔ CHUẨN