Hiệu quả hoạt động ngành tài nguyên và môi trường

01/07/2020 - 06:17

 - 5 năm qua, ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) An Giang thực hiện đạt và vượt 12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ sở đề ra và triển khai chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đồng thời, thực hiện hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường (BVMT) và ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) địa phương.

A A

Trong đó, công tác quản lý đất đai đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần đưa nguồn lực đất đai vào phát triển KTXH. Công tác bảo BVMT có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức về BVMT trong nhân dân, trách nhiệm quản lý nhà nước về BVMT của các cấp, ngành, các đoàn thể xã hội tiếp tục được nâng lên. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn đạt 66,7% trong toàn tỉnh và 85% ở đô thị, 100% đối với chất thải nguy hại và y tế; tập trung nguồn lực và tích cực thực hiện xử lý các điểm ô nhiễm môi trường, không để phát sinh thêm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng...

Phó Giám đốc Sở TN&MT Tô Hoàng Môn cho biết, công tác quản lý, sử dụng đất từng bước được nâng lên theo hướng hiện đại hóa bằng việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ, phân bố quỹ đất đảm bảo cho các ngành, lĩnh vực, triển khai các dự án đầu tư. Triển khai hiệu quả đề án tạo quỹ đất, bảo vệ nghiêm diện tích đất lúa. Hoàn thiện các thể chế, chính sách về quản lý sử dụng đất, hoàn thành cơ bản công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lần đầu.

Công tác BVMT được kiểm soát chặt chẽ đối với các hoạt động sản xuất - kinh doanh bằng công cụ thanh, kiểm tra và hậu kiểm. Từ đó, không xảy ra các sự cố nghiêm trọng, đảm bảo môi trường sống, sản xuất an toàn; nhận thức về BVMT trong nhân dân, trách nhiệm quản lý nhà nước về BVMT của các cấp, ngành, các đoàn thể xã hội được nâng lên. Công tác quản lý, cấp phép khai thác khoáng sản đảm bảo theo quy hoạch được phê duyệt; đã thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản đảm bảo tính công khai, minh bạch, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Tăng cường quản lý các nguồn xả thải ra môi trường

Việc quản lý, sử dụng tài nguyên nước, xả thải đã được kiểm soát, đảm bảo sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước, hạn chế nguy cơ gây ô nhiễm của các hoạt động xả thải. Chủ động làm tốt công tác quan trắc, cảnh báo sạt lở, giám sát, cảnh báo chất lượng môi trường, xâm nhập mặn được thực hiện đầy đủ, liên tục và kịp thời thông tin, cảnh báo để ứng phó giảm thiệt hại. Công tác cải cách hành chính có bước chuyển biến, đột phá, nhiều thủ tục thời gian giải quyết rút ngắn hơn quy định của Trung ương 20% là đóng góp rất quan trọng cho việc tăng điểm các chỉ số PCI, PAPI và chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

Ngành TN&MT tập trung hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm ở cấp huyện (từ năm 2021-2025). Hoàn thành việc đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp, đổi GCNQSDĐ nông nghiệp và lập hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh. Nâng tỷ lệ cấp GCNQSDĐ nông nghiệp và phi nông nghiệp đạt 97%. Đảm bảo 100% cơ sở sản xuất - kinh doanh xây dựng mới đạt yêu cầu về BVMT; 100% cơ sở, khu điểm ô nhiễm môi trường được xử lý. Tiếp tục nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, giám sát BĐKH trên địa bàn tỉnh. Quản lý tìm kiếm, thăm dò, khai thác và chế biến đối với các loại khoáng sản đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh.

Biểu dương những kết quả đạt được của ngành thời gian qua góp phần năng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh và phát triển KTXH, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư yêu cầu Sở TN&MT rà soát, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng cường các giải pháp quản lý tài nguyên, BVMT và thích ứng BĐKH. Tiếp tục bám sát kế hoạch của Bộ TN&MT tham mưu UBND tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH (có phân kỳ theo từng giai đoạn). Tiếp tục nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, giám sát BĐKH trên địa bàn tỉnh. Giải quyết tốt các vấn đề quản lý tài nguyên, BVMT, tăng tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải, quản lý tốt lĩnh vực đất đai…

HỮU HUYNH