Hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo dân tộc thiểu số Khmer dịp Tết Chol Chnam Thmay

20/03/2020 - 09:24

 - UBND tỉnh An Giang đã thống nhất chủ trương hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay năm 2020, mức hỗ trợ 300.000 đồng/hộ.

A A

Theo đó, sẽ hỗ trợ tổng số 4.647 hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào DTTS Khmer với tổng số tiền hỗ trợ hơn 1,394 tỷ đồng.

UBND tỉnh An Giang giao Sở Tài chính xem xét cân đối nguồn ngân sách để thực hiện việc hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào DTTS Khmer nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay năm 2020.

Dịp Tết Chol Chnam Thmay năm 2019, An Giang đã hỗ trợ 4.089 hộ nghèo, cận nghèo đồng bào DTTS Khmer hơn 1,2 tỷ đồng...

P.V