Hội nghị giao ban công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập cụm 8- Đồng bằng sông Cửu Long

22/01/2021 - 09:27

 - Sáng 22-1, Hội Khuyến học tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị giao ban công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập cụm 8- Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 25. PGS.TS Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư tham dự hội nghị.

A A

Năm 2020, công tác tham mưu, tuyên truyền và phối hợp của Hội Khuyến học các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long với các ngành, đoàn thể tiếp tục được mở rộng, đi vào chiều sâu. Công tác xây dựng phát triển tổ chức hội và hội viên tiếp tục được đẩy mạnh và có bước phát triển, với số tổ chức hội tăng 14,40%, số hội viên tăng 5,77% so năm 2019.

Hầu hết Hội Khuyến học các tỉnh, thành đều thực hiện  vượt tất cả các chỉ tiêu định hướng tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ về "Đẩy mạnh việc học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020". Trong đó, có 5 tỉnh, thành phố có 100% xã, phường, thị trấn được công nhận Cộng đồng học tập cấp xã.

Công tác vận động, xây dựng quỹ khuyến học tuy gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID-19, nhưng với sự nỗ lực của các cấp hội, kết quả vận động Quỹ toàn cụm vẫn đạt khá....

Năm 2021, các Hội Khuyến học thuộc Cụm 8 - Đồng bằng sông Cửu Long sẽ tăng cường  củng cố, kiện toàn tổ chức hội các cấp và hội viên, nhất là người đứng đầu; tham mưu cho cấp ủy, UBND cùng cấp tổ chức tốt Đại hội Khuyến học các cấp.

Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng và tỷ lệ các mô hình học tập được công nhận, đồng thời tổ chức đánh giá thí điểm mô hình "Công dân học tập" tạo cơ sở đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể cùng cấp đẩy mạnh vận động xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài của địa phương vững mạnh....

MỸ LINH - DUY ANH