Hội nghị triển khai tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính

23/02/2021 - 10:08

 - Ngày 23-2, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh An Giang, tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và hướng dẫn nghiệp vụ điều tra cho ban chỉ đạo, tổ thường trực tổng điều tra cấp tỉnh và huyện.

A A

Hội nghị triển khai kế hoạch và hướng dẫn nghiệp vụ tổng điều tra

Cuộc tổng điều tra thuộc chương trình điều tra thống kê quốc gia, 5 năm tổ chức 1 lần, có quy mô lớn, phạm vi rộng, nội dung phức tạp, liên quan nhiều đối tượng điều tra, như: doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp; các hội; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng…

Phương pháp thu thập thông tin có nhiều đổi mới, hầu hết do các đối tượng điều tra tự cập nhật thông tin vào phiếu điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các khâu…

Dự kiến, kết quả chính thức sẽ công bố tháng 2-2022, tổng kết vào quý 2-2022.

Tin, ảnh: HỮU HUYNH