Hội thảo lấy ý kiến quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

06/11/2019 - 07:53

 - Ngày 5-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng chủ trì hội thảo lấy ý kiến về nhiệm vụ quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

A A

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng nhấn mạnh, đây là lần thứ 2 UBND tỉnh tổ chức hội thảo lấy ý kiến để đến tháng 12-2020 hoàn chỉnh triển khai quy hoạch đúng quy định của Luật Quy hoạch. Việc quy hoạch giúp nhà nước hoạch định, kiến tạo động lực, không gian phát triển, bảo đảm tính kết nối đồng bộ, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Qua đó, đẩy nhanh việc thực hiện khâu đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng; loại bỏ các quy hoạch chồng chéo, cản trở đầu tư, phát triển.

HẠNH CHÂU