Khai mạc Đại hội Hội Nhà báo tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020-2025

19/06/2020 - 19:04

 - Chiều 19-6, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh An Giang khóa VI (nhiệm kỳ 2015-2020) tổ chức phiên trù bị Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025).

A A

Các đại biểu tham dự đại hội 

Đoàn Chủ tịch đại hội 

Bầu cử Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh An Giang nhiệm kỳ mới

Tham dự đại hội có 161 hội viên đang sinh hoạt tại 3 chi hội trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh (Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang và Tạp chí Thất Sơn).

Trong phiên trù bị, đại hội đã thông qua báo cáo của Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2015-2020 và bản kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa VI; đóng góp ý kiến đối với các nội dung văn kiện đại hội. Đồng thời, tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh An Giang khóa VII (nhiệm kỳ 2020-2025) với 9 ủy viên; đồng chí Tân Văn Ngữ, tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh An Giang và bầu 4 đại biểu vào đoàn đại biểu An Giang đi dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo của Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh An Giang khóa VI cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020, báo chí trong tỉnh phát triển mạnh cả về quy mô, loại hình, công nghệ, số lượng, chất lượng và hiệu quả xã hội. Tính đến cuối tháng 5-2020, toàn tỉnh có 1 cơ quan báo in (Báo An Giang), 3 tạp chí in (Tạp chí Thất Sơn, Tạp chí Khoa học (Trường Đại học An Giang), Tạp chí Hương Sen (thuộc Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo), 1 Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang.

Các cơ quan báo chí đã hội tụ nhiều loại hình báo chí, áp dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động. Cùng với sự phát triển nhanh và mạnh báo chí điện tử, kết hợp với công nghệ hiện đại, đã mở ra khả năng to lớn cho việc truyền tải, thu nhận thông tin của công chúng.

Nhìn chung, báo chỉ tỉnh An Giang luôn thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước; bám sát nhiệm vụ chính trị thông tin, tuyên truyền kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của tỉnh, phản ảnh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhanh chóng đưa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Song song đó, báo chí An Giang đã góp phần chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật đến với người dân; nêu gương người tốt, việc tốt trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, trong các phong trào khuyến học, khuyến nông, các mô hình làm ăn kinh tế có hiệu quả…

Đặc biệt, báo chí trong tỉnh đã chú trọng, tích cực, chủ động, kịp thời truyền tải, thông tin tuyên truyền đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước; kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thực hiện ngày càng có hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp phần phản ánh góc nhìn của đông đảo các tầng lớp nhân dân đối với việc xây dựng, ban hành và thực thi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là việc chủ động thông tin về kết quả kiểm tra, xử lý các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên sai phạm...

Nhiều cơ quan báo chí đã đổi mới, tiếp cận công nghệ làm báo hiện đại, nhất là kỹ thuật số, đa loại hình, tạo ra các sản phẩm báo chí có chất lượng cả về nội dung lẫn hình thức theo kịp xu thế báo chí của đất nước...

NGÔ CHUẨN – THANH HÙNG