Không sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019-2021

05/07/2019 - 07:27

 - Đó là phương án tổng thể mới nhất của tỉnh về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019-2021.

A A

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, tại 10 huyện, thị xã, thành phố: An Phú, Châu Phú, Châu Thành, Chợ Mới, Phú Tân, Thoại Sơn, Tri Tôn, TP. Châu Đốc, Long Xuyên và TX. Tân Châu đảm bảo đạt trên 50% tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích theo quy định. Do đó, đề nghị giữ nguyên hiện trạng, ổn định các đơn vị hành chính này. Riêng huyện Tịnh Biên đảm bảo đạt trên 50% tiêu chuẩn về quy mô dân số, nhưng chưa đảm bảo đạt 50% về diện tích theo quy định (diện tích tự nhiên huyện Tịnh Biên là 354,68km2 so với quy định là 850km2 đối với huyện miền núi). Tuy nhiên, huyện Tịnh Biên vừa được đánh giá công nhận lại toàn bộ đơn vị hành chính của huyện đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV đủ điều kiện để thành lập TX. Tịnh Biên. Do đó, đề nghị giữ nguyên hiện trạng, ổn định đơn vị hành chính huyện Tịnh Biên như hiện tại. Trong 156 xã, phường, thị trấn, không có đơn vị hành chính cấp xã nào không đạt 50% cả 2 tiêu chuẩn. Do đó, đề nghị giữ nguyên hiện trạng, ổn định các đơn vị hành chính cấp huyện, xã đến năm 2021.

HẠNH CHÂU