Kiểm tra công tác xây dựng xã nông thôn mới Kiến An

11/04/2024 - 15:24

 - Ngày 11/4, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) Lê Trần Minh Hiếu đã kiểm tra kết quả duy trì thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, kế hoạch triển khai thực hiện xã nông thôn mới nâng cao Kiến An.

Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Lê Trần Minh Hiếu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Lê Trần Minh Hiếu đề nghị xã Kiến An nhanh chóng hoàn chỉnh báo cáo, hồ sơ minh chứng xây dựng nông thôn mới. Trong đó, cần có giải pháp, thời gian thực hiện cụ thể, rõ ràng các tiêu chí về môi trường, giáo dục, rác thải, điểm vui chơi giải trí… Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân cùng chính quyền tham gia xây dựng nông thôn mới…

Theo Bộ tiêu chí nông thôn mới, giai đoạn 2021- 2025, Kiến An đạt 19/19 tiêu chí và 57/57 chỉ tiêu. Tổng kinh phí huy động thực hiện chương trình năm 2023 gần 14 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp và cộng đồng dân cư đóng góp hơn 6 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 66,2 triệu đồng/năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72,3%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,3%. Xã hiện có 2 Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp về rau màu an toàn, về liên kết tiêu thụ với diện tích 210ha; 2ha sản xuất rau màu đạt chứng nhận VietGAP…

HẠNH CHÂU