Kỷ luật khiển trách Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trưởng phòng Tổng hợp- Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang

22/01/2020 - 16:05

 - Chiều 22-1, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang cho biết, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức: khiển trách đối với đồng chí Đặng Văn Hòa, Bí thư chi bộ, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang; khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Thanh Tân, Trưởng phòng Tổng hợp - Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang.

A A

Trước đó, trong 2 ngày 14 và 18-1-2020, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã tiến hành Kỳ họp thứ 32 và 33; hai cuộc họp do đồng chí Hồ Văn Răng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang chủ trì.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã xem xét, kết luận giải quyết tố cáo và thi hành kỷ luật đồng chí Đặng Văn Hòa, Bí thư chi bộ, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang.

Cụ thể, với trách nhiệm tham mưu lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, đồng chí Hòa chủ quan, không tham mưu thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch trước khi trình lãnh đạo quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch công chức đối với 1 trường hợp; không thành lập tổ kiểm phiếu khi lấy phiếu tham khảo về việc bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng ở cơ quan, làm phát sinh dư luận về tính khách quan của kết quả kiểm phiếu.

Tiếp đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang xem xét, kết luận giải quyết tố cáo và thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Thanh Tân, đảng viên, Trưởng phòng Tổng hợp – Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang.

Trong thời gian là Phó Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang, đồng chí Nguyễn Thanh Tân đã sử dụng Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B, do Trung tâm FLAI (đã hết thời hạn hoạt động) cấp, để đủ điều kiện dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang, vi phạm  nêu trên của đồng chí Tân đã ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, tổ chức Đảng, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

P.V