Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh An Giang thăm, chúc Tết các tổ chức tôn giáo

26/01/2021 - 15:29

 - Ngày 26-1, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Trương Hoàng Trọng dẫn đầu đoàn công tác UBMTTQVN tỉnh đến thăm, chúc Tết Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Ban Cai quản Cao đài Tiên Thiên, Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh và các cá nhân tiêu biểu trên địa bàn TP. Châu Đốc, huyện Châu Thành, Châu Phú, Tri Tôn và Tịnh Biên.

A A

Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Trương Hoàng Trọng thăm, chúc Tết Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh

Tại mỗi nơi đến thăm, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Trương Hoàng Trọng đã thông báo một số kết quả nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua và ghi nhận những đóng góp tích cực của các tổ chức tôn giáo trong toàn tỉnh vào quá trình phát triển của địa phương, nổi bật nhất là công tác an sinh xã hội.

Qua đó, mong muốn các tổ chức tôn giáo tiếp tục làm tốt việc tuyên truyền, vận động bà con tín đồ “sống tốt đời, đẹp đạo”, chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Đồng thời, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ mối liên hệ chặt chẽ với MTTQVN các cấp, để kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Bên cạnh đó, ra sức thi đua xây dựng quê hương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

TRUNG HIẾU