Liên đoàn Lao động An Giang đạt nhiều kết quả nổi bật sau nửa nhiệm kỳ

18/01/2021 - 14:18

 - Sáng 18-1, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IX (mở rộng) khóa X (nhiệm kỳ 2018-2023) để sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội X Công đoàn An Giang và tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng đã đến dự.

A A

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng và Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú trao cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2020

Trao cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tặng bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang cho các tập thể

Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua 4 tập thể; Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tặng cờ thi đua 10 tập thể và tặng bằng khen 24 tập thể đạt thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Hội nghị còn tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành đối với đồng chí Phan Ngọc Quế (Chủ tịch Liên đoàn Lao động TX. Tân Châu) và bầu 2 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh.

Nửa nhiệm kỳ qua và trong năm 2020, Công đoàn An Giang đã thực hiện nhiều kết quả nổi bật: đạt và vượt 10 nhóm chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh đề ra hàng năm và 12/12 nhóm chỉ tiêu năm 2020 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao, dẫn đầu Cụm thi đua 12 tỉnh, thành phố ĐBSCL. Các cấp công đoàn tích hưởng ứng chủ đề "Vì lợi ích đoàn viên công đoàn", "Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở" và thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội.

Các phong trào thi đua yêu nước xuất hiện nhiều mô hình tốt, điển hình tiên tiến trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh ở địa phương, đơn vị, doanh nghiệp; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, củng cố nâng chất công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền… ngày càng đi vào thực chất.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang cần chủ động trong phối hợp công tác với UBND tỉnh để thực hiện hiệu quả cao hơn những nội dung liên quan đến phong trào công nhân và hoạt động công đoàn; tiếp tục tổ chức các hoạt động thiết thực đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động; đổi mới mạnh mẽ về nội dung và phương thức hoạt động, tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, nhất là các tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; tiếp tục phối hợp ký kết với các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện chương trình ưu đãi, giảm giá cho đoàn viên…

MỸ HẠNH