Mùa khô 2020 gay gắt hơn năm 2016

24/02/2020 - 05:16

 - Số liệu quan trắc mực nước tại các trạm trên địa bàn tỉnh cho thấy, mực nước cao nhất trên sông, kênh ở mức xấp xỉ và thấp hơn năm 2016 từ 5-25cm; mực nước thấp nhất cũng mức thấp hơn năm 2016 từ 5-40cm.

A A

Dự báo, lượng mưa đến tháng 4-2020 phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-20%, trong khi nhiệt độ khả năng cao hơn từ 0,5-1,50C. Dự báo, hạn hán và xâm nhập mặn mùa khô năm 2020 xảy ra sớm hơn, sâu hơn và có khả năng gay gắt hơn mùa khô năm 2016.

Theo UBND tỉnh An Giang, do tình hình mực nước trên các kênh, rạch xuống thấp kèm theo nắng nóng, gây khó khăn công tác bơm tưới, làm tăng chi phí bơm tưới, có khả năng ảnh hưởng đến 9.361ha sản xuất ở các khu vực: vùng núi Tri Tôn và Tịnh Biên (khoảng 5.099ha), vùng đất gò cao ở huyện Phú Tân, TP. Châu Đốc và TX. Tân Châu (khoảng 4.262ha).

NGÔ CHUẨN