Nâng cao kiến thức cho cán bộ Hội Phụ nữ về hợp tác xã, tổ hợp tác

10/07/2020 - 14:07

 - Trong 3 ngày (từ ngày 8 đến 10-7) Hội Liên hiệp Phụ nữ An Giang tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho hơn 50 thành viên Ban Quản lý tổ hợp tác, hợp tác xã là cán bộ Hội Phụ nữ trong tỉnh.

A A

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được trang bị các kiến thức về Luật Hợp tác xã năm 2012; hướng dẫn quy trình tuyên truyền, vận động, thành lập đăng ký hợp tác xã; các kỹ năng về lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, marketing online, quản trị nhân sự, quản lý tài chính, xây dựng thương hiệu…

HẠNH CHÂU