Nâng chất hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật

18/07/2019 - 07:44

 - Hội Luật gia (HLG) tỉnh vừa sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm 2019; kết quả thực hiện đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

A A

6 tháng đầu năm 2019, các cấp HLG đã tư vấn pháp luật 1.375 vụ việc, trường hợp; 46 cuộc trợ giúp pháp lý với 2.327 vụ việc; chủ động phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến 56 luật và các quy phạm pháp luật; tham gia đoàn công tác của UBND tỉnh giải quyết khiếu nại 22 vụ việc kéo dài.  Đồng thời, tổ chức 1.153 cuộc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật với gần 46.000 người tham dự, trong đó có nhiều phạm nhân chấp hành xong án phạt tù. Đặc biệt, HLG TX. Tân Châu phối hợp Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo địa phương tuyên truyền: Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Luật Hôn nhân gia đình… cho trên 900 tín đồ.

N.R