Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh An Giang đạt nhiều chỉ tiêu quan trọng trong năm 2020

15/01/2021 - 19:19

 - Chiều 15-1, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN) Chi nhánh An Giang tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2021, để đánh giá tình hình hoạt động năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

A A

Năm 2020, NHNNVN Chi nhánh An Giang đã lãnh, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn. Tổng huy động vốn đạt 57.602 tỷ đồng, tăng 6,24%; tổng dư nợ tín dụng đạt 80.589 tỷ đồng, tăng 11,08% so cuối năm 2019 (cả nước tăng 10,14%), cao nhất trong 5 năm gần đây. Nợ xấu năm 2020 là 725 tỷ đồng, chiếm 0,89%/tổng dư nợ (cả nước 2,09%), tỷ lệ thấp nhất từ  năm 2016 đến nay. Hỗ trợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ giữ nguyên nhóm nợ, giảm lãi vay, cho vay mới trên 67.000 khách hàng, với dư nợ 42.400 tỷ đồng, chiếm 53%/tổng dư nợ. Miễn giảm lãi vay trên 9 tỷ đồng; đóng góp vào công tác an sinh xã hội của tỉnh trên 23 tỷ đồng.

Năm 2021, NHNNVN Chi nhánh tỉnh An Giang tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối trên địa bàn và thực hiện một số nghiệp vụ ngân hàng. Lãnh đạo, điều hành và định hướng cho đơn vị, các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy chế của ngành, đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình tín dụng của Chính phủ về nông nghiệp, nông thôn, cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các chương trình trọng điểm của tỉnh...

Cán bộ công chức dự hội nghị

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU