Ngành thuế tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

11/01/2019 - 07:32

 - Với sự quyết tâm của cán bộ, công nhân viên chức, ngành thuế tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu thuế năm 2018, với tổng thu ngân sách nhà nước 5.798 tỷ đồng, đạt 105% dự toán của UBND tỉnh và đạt 109,6% dự toán của Bộ Tài chính giao.

A A

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Trần Văn Phước cho biết, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, điều hành của UBND tỉnh, cùng sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp; sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp và sự đoàn kết, nỗ lực quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao của toàn thể cán bộ, công chức ngành thuế, nên công tác thu thuế trên địa bàn năm 2018 đạt kết quả đáng ghi nhận, góp phần tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tất cả 12/12 đơn vị thu thuế đều đạt và vượt dự toán của UBND tỉnh và Bộ Tài chính giao. Các chỉ tiêu về khai, nộp, hoàn thuế điện tử đều thực hiện tốt theo yêu cầu của ngành. Đặc biệt, ngành thuế tỉnh thực hiện hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế và tiếp tục duy trì được tỷ lệ nợ thuế cuối năm dưới 5% trên tổng thu ngân sách trên địa bàn…

Xác định những khó khăn và thách thức trong công tác thu ngân sách năm 2019, ngay từ đầu năm, Cục Thuế tỉnh đã chủ động áp dụng đồng bộ các biện pháp quản lý, khai thác và chống thất thu thuế hiệu quả nhất, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND tỉnh để chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện trong từng giai đoạn sát thực tế, phù hợp với địa phương. Đồng thời, tăng cường rà soát, phân loại nợ, áp dụng các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định của pháp luật…

Bên cạnh chủ động áp dụng đồng bộ các biện pháp quản lý, khai thác và chống thất thu thuế hiệu quả nhất, ngành thuế tỉnh chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách liên quan về thuế kịp thời đến người nộp thuế. Ngoài ra, thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp và người nộp thuế để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tiếp nhận những thông tin phản hồi từ các tổ chức, cá nhân. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các phản ánh về những vướng mắc, kiến nghị về chính sách, thủ tục về thuế, tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật thuế. Ngành thuế tỉnh quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, từng bước hiện đại hóa công tác quản lý thuế, giúp cho cơ quan thuế cũng như người nộp thuế giảm thiểu chi phí và thời gian, cũng như đảm bảo chính xác về số liệu kê khai thuế.

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Trần Văn Phước nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019, Cục Thuế tỉnh tiếp tục quản lý chặt chẽ nợ thuế ngay từ đầu năm, đôn đốc thu kịp thời vào ngân sách không để nợ mới phát sinh. Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan thuế các cấp trong việc chỉ đạo, điều hành và  thực hiện nhiệm vụ, quản lý cán bộ, công chức của đơn vị trong thi hành công vụ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ công chức thuế trong thực thi công vụ và thực hiện tốt chương trình phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ngoài ra, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế, hiện đại hóa ngành thuế, nhằm giảm bớt thời gian, chi phí cho người nộp thuế và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh. Bên cạnh đó, chủ động dự báo, theo dõi tình hình kinh tế - xã hội và những ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách thuế trên địa bàn, để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác nộp và thu thuế, nhằm giúp người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế, góp phần tăng nguồn thu, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU