Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước

12/06/2019 - 07:48

 - Với quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019, thời gian qua, ngành thuế tỉnh đã chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả trong công tác thu thuế. Trong đó tập trung thực hiện tốt công tác quản lý thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế…

A A

Đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách thuế, hỗ trợ người nộp thuế hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành thuế. Do đó, ngay từ đầu năm, Cục Thuế tỉnh quan tâm chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, chi cục thuế địa phương phối hợp ngành chức năng tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách thuế đến người nộp thuế kịp thời. Đồng thời, cập nhật thông tin, các dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế nhiều kênh khác nhau, phục vụ tốt các nhu cầu của người nộp thuế về khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, hỏi đáp trực tuyến, giao tiếp qua thư điện tử, tra cứu thông tin người nộp thuế, tra cứu hóa đơn... Qua đó, tuyên truyền kịp thời tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, phổ biến cho người nộp thuế nắm bắt nhanh chính sách pháp luật thuế mới ban hành; tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ của toàn ngành thuế.

Với phương châm “Đồng hành cùng người nộp thuế”, ngành thuế tỉnh đã chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách, thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa các kênh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả với từng nhóm người nộp thuế. Hàng năm, Cục Thuế tỉnh và các Chi cục Thuế huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức nhiều hội nghị đối thoại, tuyên dương doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Qua đó, kịp thời giải đáp, tháo gỡ nhiều vướng mắc, khó khăn của người nộp thuế, từng bước tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật thuế.

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước

Kịp thời tuyên dương doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về việc tăng cường quản lý thuế, chống thất thu thuế, Cục Thuế tỉnh đã phối hợp các ngành liên quan tăng cường thực hiện các giải pháp, quản lý tốt nguồn thu, chống thất thu thuế. Trong đó bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND tỉnh để chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện từng giai đoạn sát thực tế, phù hợp với địa phương. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có rủi ro cao về thuế, các lĩnh vực còn nhiều thất thu, lĩnh vực kinh doanh bất động sản, khai thác khoáng sản, tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu…

Ngành thuế tỉnh tiếp tục quản lý chặt chẽ nợ thuế, đôn đốc các khoản nợ mới phát sinh, cưỡng chế nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định, thực hiện thông báo công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế lớn, phấn đấu giảm tỷ lệ có khả năng thu xuống dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước. Đặc biệt, tăng cường rà soát, phân loại nợ, áp dụng các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi gian lận thuế theo quy định của pháp luật, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng trong doanh nghiệp.

Bên cạnh chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác nộp và thu thuế, ngành thuế tỉnh tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế, nhằm giảm bớt thời gian, chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh, hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế. Ngoài ra, tiếp tục thực hiện hiệu quả các dịch vụ điện tử, như: khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử… nhằm nâng cao sự hài lòng của người nộp thuế với các dịch vụ của cơ quan thuế.

Bài, ảnh: LÊ HOÀNG