Phát huy vai trò “bệ đỡ” của ngành nông nghiệp

16/04/2020 - 15:44

Dù tốc độ tăng trưởng không nhanh, cơ cấu đóng góp vào nền kinh tế có khuynh hướng giảm do các khu vực khác, nhưng với một địa phương đặc thù như An Giang, thì nông nghiệp vẫn giữ vai trò “bệ đỡ” quan trọng. Phát triển bền vững, xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị nông sản cũng như đời sống nông dân là những mục tiêu mà ngành nông nghiệp hướng tới.

A A

Nông nghiệp An Giang tăng trưởng khá

Tháo gỡ “điểm nghẽn” phát triển

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang (NN&PTNT), 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng bình quân lĩnh vực NN&PTNT đạt 2,3%. Dù tốc độ này chưa cao nhưng nông nghiệp vẫn khẳng định vai trò là nền tảng thúc đẩy kinh tế phát triển. Chương trình hành động về phát triển nông nghiệp, Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh được triển khai sâu rộng với phương châm lấy thị trường làm mục tiêu định hướng cho sản xuất, nâng cao chất lượng, giá trị, sức cạnh tranh hàng hóa nông, thủy sản. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp được đẩy mạnh, giảm dần diện tích trồng lúa, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, rau màu, cây ăn trái gắn với ứng dụng công nghệ cao.

Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Sĩ Lâm cho biết, Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ đã hỗ trợ cho khoảng 100 mô hình, dự án ứng dụng đổi mới công nghệ, như: nghiên cứu sinh sản nhân tạo con giống cá tra đầu tiên ở Việt Nam; nghiên cứu quy trình sản xuất nước tương không có 3-MCPD; quy trình trồng các loại cây trồng có năng suất cao, hiệu quả kinh tế (đậu phộng, cà chua ghép, cà tím ghép, dưa lưới)… Đồng thời, nhân rộng các mô hình liên kết chuỗi giá trị, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, giá trị sản xuất nông nghiệp không ngừng nâng lên.

Theo ông Lâm, nét nổi bật là đã tìm kiếm giải pháp tháo gỡ các “điểm nghẽn” nhằm khai thác nguồn lực, nhất là về cải cách thủ tục hành chính và tập trung đất đai sản xuất quy mô lớn. UBND tỉnh đã ban hành đề án tạo quỹ đất thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao với nhiều giải pháp cụ thể, thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa doanh nghiệp và nông dân, giải quyết bài toán giữa sản xuất - chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, bước đầu hình thành các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nông nghiệp. Nhờ đó, ngày càng có nhiều doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh đã thu hút 60 dự án đầu tư vào nông nghiệp với tổng vốn đăng ký 22.860 tỷ đồng, chiếm trên 18% tổng số dự án (60/332 dự án) và 32% tổng vốn đăng ký đầu tư của tỉnh (22.860/72.326 tỷ đồng).

Những kết quả nổi bật

Thực hiện mạnh mẽ Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp nên đến năm 2020, ước tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh đạt khoảng 687.862ha, giảm 53.822ha so năm 2016. Trong đó, diện tích lúa tuy giảm nhưng năng suất tăng (đạt bình quân 6,38 tấn/ha, tăng 0,43 tấn/ha so năm 2016); hình thành các vùng chuyên canh rau màu gắn với hợp tác tiêu thụ. Đến nay, diện tích cây ăn trái ước đạt 15.800ha, tăng khoảng 5.000ha so năm 2016, chủ yếu là tăng diện tích xoài và các loại cây có múi. Giá trị sản xuất (GO) lĩnh vực trồng trọt năm 2020 ước đạt 30.313 tỷ đồng, tăng gần 3.300 tỷ đồng so năm 2016.

Một thế mạnh khác của An Giang là nghề nuôi, chế biến cá tra tiếp tục được phát huy. Ông Nguyễn Sĩ Lâm cho biết, tổng diện tích nuôi thủy sản thu hoạch năm 2020 khoảng 3.487ha, tăng 900ha so năm 2016, trong đó diện tích nuôi cá tra là 1.528ha (tăng 247ha), sản lượng từ 450.000-485.000 tấn, tăng hơn 200.000 tấn so năm 2016. Ngành thủy sản có mức tăng trưởng vượt bậc, giá trị sản xuất ngành năm 2020 ước đạt 11.090 tỷ đồng, tăng 1.160 tỷ đồng so năm 2016. Với định hướng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm và đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu, nhu cầu con giống cá tra chất lượng cao vẫn ổn định. Cùng với Chương trình giống cá tra 3 cấp đang triển khai, diện tích sản xuất giống thủy sản của tỉnh hiện đạt 1.700ha, tăng 34,12% so cùng kỳ. Số lượng con giống sản xuất năm 2020 khoảng 2,8 tỷ con, trong đó giống cá tra là 2,4 tỷ con.

Một kết quả nổi bật khác là phát triển bộ mặt nông thôn. Nhờ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh được triển khai theo hướng thực chất nên đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Nhìn chung, hạ tầng kinh tế - kỹ thuật phục vụ sản xuất được đầu tư đồng bộ, nhất là hệ thống đê bao, thủy lợi, trạm bơm điện, giao thông - thủy lợi nội đồng... Diện mạo nông thôn thay đổi, đời sống người dân khởi sắc. Đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có 61/119 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (vượt chỉ tiêu 1 xã và hoàn thành sớm hơn 1 năm so kế hoạch); 9 xã đạt 15-18 tiêu chí; 50 xã đạt 10-14 tiêu chí; 6 xã đạt 9 tiêu chí (không còn xã dưới 9 tiêu chí); 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành NTM (Thoại Sơn, TP. Châu Đốc và TP. Long Xuyên). Ngoài ra, còn có 14 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

NGÔ CHUẨN