Phát triển vùng chuyên canh lúa Jasmine và Japonica

22/08/2019 - 08:58

Trung tâm Khuyến nông An Giang vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch “Vùng chuyên canh lúa Jasmine và Japonica giai đoạn 2019-2020”. Tham dự có các sở, ban, ngành; phòng nông nghiệp, trạm khuyến nông, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật các huyện, thị xã, thành phố; đại diện các công ty sản xuất, chế biến lúa, gạo…

A A

Theo đó, kế hoạch sẽ được triển khai ở các huyện: Thoại Sơn, Châu Thành, Châu Phú, Chợ Mới, Tịnh Biên, Tri Tôn. Quy mô: xây dựng 9 vùng sản xuất (6 vùng sản xuất Jasmine và 3 vùng sản xuất Japonnia) với tổng diện tích 225ha (25ha/vùng), tổng kinh phí thực hiện trên 8,8 tỷ đồng. Qua đó nhằm hình thành vùng nguyên liệu sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững, áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học - kỹ thuật tiến tiến, "1 phải, 5 giảm", "3 giảm, 3 tăng"… đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp tiêu thụ. Đồng thời, nâng cao giá trị lúa, gạo và tăng lợi nhuận tối thiểu 30% so với giá thành sản xuất, góp phần xây dựng thương hiệu lúa, gạo An Giang…

ĐỨC TOÀN