Sản lượng thủy sản tăng 10,64%

06/12/2019 - 07:31

 - Theo Sở Công thương, năm 2019, sản lượng thủy sản của tỉnh đạt trên 532.000 tấn (so cùng kỳ năm trước tăng 9,41%), trong đó sản lượng nuôi đạt 513.000 tấn (tăng 10,64%).

A A

Riêng sản lượng cá tra đạt 412.000 tấn (tăng 13.530 tấn so năm 2018). Trước những yêu cầu khắc khe của thị trường xuất khẩu, ngành cá tra của tỉnh đang từng bước nâng cao chất lượng nguyên liệu (mở rộng diện tích nuôi áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng VietGap, GlobalGAP...). Đồng thời tăng cường chuỗi liên kết gắn doanh nghiệp với người nuôi, nhờ vậy sản lượng tiếp tục tăng khá.

Mặt khác, do lũ về muộn và thấp nên nguồn lợi thủy sản tự nhiên năm nay không nhiều, ước sản lượng đạt gần 14.000 tấn (bằng 87,9% so cùng kỳ 2018). Để tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên, ngành nông nghiệp phối hợp với các địa phương đã tổ chức thả 14.700 tấn cá loại, với kinh phí gần 1 tỷ đồng từ nguồn vận động của các tổ chức và cá nhân. 

P.V