Sinh viên Trường Đại học An Giang tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 8-3

28/02/2020 - 16:18

 - Ngày 28-2, Trường Đại học An Giang (thành viên Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) thông báo cho sinh viên, học viên toàn trường tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 8-3-2020 nhằm phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19.

A A

Thời gian dự kiến nhập học lại là ngày 9-3-2020. Đối với học sinh Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm, đối tượng cụ thể và thời gian đi học lại được thực hiện theo thông báo của UBND tỉnh An Giang và Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang.

Trong thời gian nghỉ học, nhà trường đề nghị sinh viên và học viên ở tại địa phương và hạn chế đi lại; đồng thời cập nhật thường xuyên các thông báo của nhà trường và có các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

PHƯƠNG LAN