Sở Giao thông-Vận tải An Giang kiến nghị tạm dừng hoạt động một số bến khách ngang sông để đảm bảo phòng, chống dịch

07/07/2021 - 19:56

 - Ngày 7-7, Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải An Giang Nguyễn Phú Tân ký Công văn số1457/SGTVT-QLKCHTGT gửi UBND tỉnh về việc tạm dừng hoạt động một số bến khách ngang sông để đảm bảo phòng chống dịch, bệnh.

A A

Theo đó, để công tác phòng, chống dịch, bệnh hiệu quả, góp phần nhanh chóng ổn định đời sống của nhân dân, Sở Giao thông-Vận tải An Giang kiến nghị UBND tỉnh thống nhất theo ý kiến đề xuất của Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Đồng Tháp tạm dừng hoạt động các bến khách ngang sông, gồm: bến số 5 (thuộc xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp qua thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang); bến số 17 và bến số 18 (thuộc xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp qua huyện Phú Tân, tỉnh An Giang).

Điều chỉnh thời gian hoạt động từ 5 giờ sáng đến 21 giờ hàng ngày đối với các bến: Thường Phước 1 - Vĩnh Xương (kết nối xã Thường Phước 1 và thị xã Tân Châu); bến Mương Miểu (kết nối thị trấn Thường Thới Tiền và thị xã Tân Châu); bến số 3, số 6 (kết nối xã Long Thuận và thị xã Tân Châu);  Bến Số 15, Số 20 (kết nối xã Phú Thuận A và huyện Phú Tân); bến Số 23 và bến đò ấp Phú Trung (kết nối xã Phú Thuận B và huyện Phú Tân.

Bến phà Tân Châu - Hồng Ngự do Công ty Cổ phần phà An Giang khai thác và cầu Cái Vừng, thuộc xã Phú Thuận A qua huyện Phú Tân vẫn hoạt động 24/24 giờ hằng ngày để đảm bảo việc lưu thông hàng hóa và những trường hợp khẩn cấp (UBND huyện Hồng Ngự sẽ tổ chức lực lượng túc trực kiểm soát phòng, chống dịch tại chốt).

Giao nhiệm vụ cho UBND TX.  Tân Châu, huyện Phú Tân và Công ty Cổ phần phà An Giang tổ chức thực hiện điều chỉnh thời gian hoặc tạm ngưng hoạt động theo nội dung Văn bản số 1019/SGTVT-VTPT&NL, ngày 7-7-2021 của Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Đồng Tháp.  

H.C