Sơ kết thực hiện đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”

27/11/2020 - 15:52

 - Sở Tư pháp tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh và triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp. Sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo địa phương và những người làm công tác giám định cùng tham dự.

A A

Đại biểu tham dự hội nghị

Trong thời gian qua, hoạt động giám định tư pháp tỉnh ngày càng được củng cố kiện toàn, hoạt động đi vào nề nếp, góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và giải quyết kịp thời các yêu cầu của xã hội nhất là của cơ quan tiến hành tố tụng. Trong đó, chất lượng giám định được nâng lên trong lĩnh vực pháp y và kỹ thuật hình sự, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, kinh tế- xã hội ở địa phương.

Bên cạnh đó, với vai trò quản lý nhà nước công tác giám định tư pháp ở địa phương, UBND tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo Sở Tư pháp phát huy vai trò đầu mối, chủ trì phối hợp các sở, ngành có liên quan, tham mưu UBND tỉnh củng cố kiện toàn, rà soát, lựa chọn cán bộ, công chức để bổ nhiệm giám định viên tư pháp theo quy định...

Tin, ảnh: N.H