Sở Lao động – Thương binh và Xã hội An Giang nhận Cờ thi đua của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

15/01/2020 - 21:18

 - Chiều 15-1, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2019, triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

A A

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang đón nhận Cờ thi đua của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Năm 2019, công tác lao động, người có công và xã hội ở An Giang tiếp tục được quan tâm thực hiện, đạt kết quả ngày càng tích cực; hầu hết những chỉ tiêu lớn của ngành đều hoàn thành đạt và vượt kế hoạch. Đã triển khai tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách hỗ trợ cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và người có công cách mạng. Phối hợp thực hiện hiệu quả mô hình đào tạo nghề theo đơn đặt hàng, hoạt động sàn giao dịch việc làm kết nối cung - cầu lao động. Tăng cường các giải pháp thực hiện các chính sách cho người lao động, chính sách chăm lo người có công, an sinh xã hội và chính sách trợ giúp người nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, vay vốn tín dụng ưu đãi...

Năm 2020, tỉnh phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề nghiệp lên 60%; giải quyết việc làm cho trên 30.000 lao động; duy trì giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 2%; giảm 20% số vụ trẻ em bị xâm hại tình dục so năm 2019; ngăn chặn phát sinh mới và tiếp tục làm giảm các tụ điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm, ma túy…

Tin, ảnh: GIA KHÁNH